Bàn Giáng sinh

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Tốt cho trang trí bàn, cho mantel hoặc bàn. Mini, màu sắc được phối hợp với cây Giáng sinh trang trí bằng đồ trang sức và cung.

Yêu cầu thông tin