Bữa ăn tối Giáng sinh

Người châu Âu đang chú ý đến cả gia đình ngồi quanh cây Giáng sinh-Christmas, có bữa ăn tối nghỉ. Giáng sinh các tùy chỉnh của ăn Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 1620. Điều này tùy chỉnh phát triển tại Hoa Kỳ. Anh Giáng sinh bữa ăn tối là ngỗng rang thay vì Thổ Nhĩ Kỳ. Tình yêu ý vào đêm Giáng sinh, tất cả các thành viên gia đình về bạn bè và người thân đổ xô đến nhà hàng để ăn một bữa ăn tối Giáng sinh, trong đó La gà, thịt bò rang, gà tây và thịt lợn là điều cần thiết, cùng với rượu, ăn tất cả vui tốt.