Giáng sinh tinh thể cây Giáng sinh

Hàng năm vào ngày 24 tháng 12 Christmas, ở nước ngoài, và thậm chí lan sang Trung Quốc, điều này nên đặt một cây Giáng sinh lớn ngày hôm đó, để hiển thị những hạnh phúc may mắn, mang lại nhiều niềm vui và hy vọng cho trẻ em.

Ở Hong Kong, sau đó một thành phố có là 21 mét cao Crystal Christmas cây ánh sáng buổi lễ được tổ chức thu hút mắt của thế giới, cây Giáng sinh này là viết tắt của bộ Lễ hội Hong Kong, với hàng triệu người trên chuyến đi từ áo đã mang trong tinh thể Swarovski và hình ngôi sao pha lê trang trí trang trí từ.