Giáng sinh cửa sổ

Hiển thị cửa sổ Giáng sinh cũng là một cảnh đẹp của Melbourne, trước khi thiết kế cửa sổ cửa hàng Giáng sinh hàng năm nhân viên sẽ di chuyển đủ bộ não, chủ đề Giáng sinh này của người đứng đầu của nó, và phong cách sẽ không bao giờ chồng chéo lên nhau, đây là nơi các mẹ đặt sẵn sàng để có các trẻ em để. Giọng nói êm tai Grandpa Giáng sinh cho biết chuyến đi ly kỳ, câu chuyện hoặc những câu chuyện, nhưng sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, điện là sống động và thú vị hơn. Hàng đợi mục là Maya, truy cập vào các quy tắc unwritten trong cửa sổ, được vội vàng thông qua đám đông bên ngoài Lan can, Lan can để truy cập vào, mỗi cửa sổ có những phút chơi.