Cây Giáng sinh là một vật trang trí không thể thiếu


Cây Giáng sinh thực sự xuất hiện trong Đức đầu tiên, sau đó ở châu Âu và Hoa Kỳ để trở thành không thể thiếu trang trí cho Giáng sinh. Họ thường sử dụng đèn chiếu sáng đầy màu sắc, sáp, Quà tặng hoặc thiên thần để cài đặt cây Giáng sinh, đặc biệt là ở Tây Bắc Hoa Kỳ, cây Giáng sinh vì các nguồn tài nguyên rừng phong phú địa phương, họ sẽ là cả gia đình để lựa chọn một cây thực sự như cây Giáng sinh.

Khi nói đến cây, phản ứng đầu tiên của nhiều người là cây trăn, trong thực tế, chỉ có một nửa các loài cây Giáng sinh đầu tiên và xác thực nhất là trên thực tế cây loài cây, cây Giáng sinh bởi vì các nhà máy trong mùa đông lá không phải dễ dàng để rơi ra, và màu sắc và hương vị e không phải là mạnh mẽ, rất phù hợp. Linh sam cây là gì, là loài cây Giáng sinh xác thực nhất.

Trong thực tế, ngoài các cây thông, thông loài là tất cả có thể, chẳng hạn như cây linh sam bạc, trắng, là nguyên thủy nhất của hai loại cây Giáng sinh. Linh sam da trắng cũng là một loại phổ biến của cây Giáng sinh.

Có một vài cây thông ở một số nơi thích hợp cho cây Giáng sinh, Giáng sinh Tree và đáp lại lời kêu gọi bảo vệ môi trường, cây Giáng sinh thêm được thay thế bằng nhựa, do đó không chỉ là một cây có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng cũng là kinh tế hơn. Cây là cây gì, bây giờ nói chung sử dụng nhựa để làm cho cây thông xuất hiện để bán.

Cây Giáng sinh lên cây gỗ thường xanh như một phần của Lễ Giáng sinh. Vì cây thông là cây thường xanh, cây gỗ thường xanh tượng trưng cho sự sống đời đời được trao cho những người tin vào Chúa Kitô hữu. Treetops nhọn chỉ vào Vương Quốc của Thiên đàng. Những ngôi sao mà chấm các ngọn cây đại diện cho các ngôi sao đặc biệt hướng dẫn khôn ngoan đến Bethlehem tìm thấy Chúa Giêsu. Cây Giáng sinh ánh sáng của các ngôi sao có nghĩa là để mang lại cho thế giới sáng Chúa Giêsu Kitô. Những món quà dưới cây đại diện cho những món quà mà Thượng đế mang lại cho thế giới qua Sơn chỉ của mình: hy vọng, tình yêu, niềm vui và bình an.