Giáng sinh truyền thống nhất cây nhiều hơn nữa

Được sử dụng như một cây Giáng sinh trên thế giới hơn bất kỳ loài khác, là hơn 10 loài cây thuộc chi Pinaceae Abies, linh sam được coi là cây Giáng sinh truyền thống nhất. Linh sam là loài cây phổ biến nhất, khác với màu sắc và mùi thú vị, nhưng vì lưỡi của nó không phải là dễ dàng ngay cả sau khi cắt và khô tắt.