Thời gian tiến hóa

Theo truyền thống, cho đến đêm Giáng sinh (24/12) Giáng sinh cây sẽ đứng trang trí và loại bỏ 12 đêm (tháng 6). Nâng cao và đẩy trở lại ngày được coi là không may mắn.

Tuy nhiên, hiện đại Giáng sinh mua sắm mùa mà đặt mua sắm thiết lập Giáng sinh cuối tháng mười. (Trong Giáng sinh Vương Quốc Anh Selfridge mở vào đầu tháng chín, cây Giáng sinh).

Hầu hết gia đình Mỹ, thói quen của Lễ Tạ ơn (thứ tư thứ năm của tháng mười một) được dựng lên ngay lập tức sau khi Giáng sinh cho đến sau năm mới. Một số Hoa nhà cho đến tháng các thứ hai lớn đặt lên cây Giáng sinh, Giáng sinh cây đứng trên 6 tháng (Epiphany).

Ở Đức, cây Giáng sinh truyền thống 12 tiểu bang, nhưng một số 1-2 tuần trước để thiết lập.

Ở Úc, đó là một tuần trước khi mùa hè trường học ngày nghỉ; nhưng trường hợp ngoại lệ nam Australia, nơi mà hầu hết các đầu tháng mười một (sau khi cuộc thi Adelaide công đoàn tín dụng Giáng sinh) được thành lập.