Tại sao sử dụng Pine cho một cây Giáng sinh?

Bởi vì thông thường xanh, cây xanh là biểu tượng của các Kitô hữu được sự sống đời đời thông qua Đức tin trong Chúa Kitô. Sharp cây điểm Vương Quốc của Thiên đàng. Chấm cây ngôi sao hàng đầu hướng dẫn khôn ngoan đến Bethlehem thăm Chúa Giêsu là ngôi sao đặc biệt. Các ngôi sao từ trên trời là ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô cho thế giới. Dưới cây đại diện cho món quà của Thiên Chúa qua các món quà của Sơn chỉ của mình đến với thế giới: hy vọng, tình yêu, niềm vui và bình an.